søndag 8. oktober 2017

Våningshuset i Grythengen oktober 2017

Vår store forfar herr Fossemøllen ville vært meget stolt og særdeles tilfreds over våningshuset i Grythengen slik det åpenbarer seg høsten 2017. Nå står kun igjen å få avsuburbanisert grenda, slik at denne flotte plassen på nytt kan bli del av en ekte rural grendekultur, hvor kulturen og kulturbæreren, ikke komfort, er hva som står i fokus. Med andre ord permakultur!

-Flickr.

-Flickr.

-Flickr.

-Flickr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar